Thiết kế căn hộ tòa Spring Goldseason

Thiết kế căn hộ tòa Spring Goldseason

Tòa Spring Goldseason (Tòa mùa Xuân) được thiết kế với 2 loại căn hộ 73m2 và 105m2
Thiết kế căn hộ Spring Goldseason cụ thể như sau:
Căn số 01: 73 m2
Căn số 02: 101 m2
Căn số 03: 73 m2
Căn số 04: 73 m2
Căn số 05: 101 m2
Căn số 06: 73 m2
Căn số 07: 73 m2
Căn số 08: 101 m2
Căn số 09: 73 m2
Căn số 10: 73 m2
Căn số 11: 101 m2
Căn số 12: 73 m2
call0918987345

Bình luận Facebook